Jauns regulējums ļaus uzlauzt dzīvokļa durvis remontdarbu veikšanai

Ir gadījumi, kad daudzdzīvokļu namos nevar savlaicīgi veikt ne avārijas, ne plānveida remontdarbus, jo atsevišķu dzīvokļu īpašnieki nenodrošina piekļuvi darbu veicējiem. Vēl nesen namu apsaimniekotājam bez dzīvokļa īpašnieka atļaujas nebija tiesību iekļūt dzīvoklī, ja tas bija nepieciešams radušās avārijas dēļ. Nu situācija ir mainījusies, un Civilprocesa likumā izdarīti grozījumi, kas ar tiesas lēmumu tiesu izpildītāja klātbūtnē to ļauj darīt. Turklāt dzīvokļa īpašniekam nāksies segt zaudējumus, kas radušies gan apsaimniekotājam, gan kaimiņiem.

Izmaiņas Saeima ir pieņēma šā gada martā, 6.aprīlī Valsts prezidents tās ir izsludināja, līdz ar ko nu likums ir stājies spēkā.

Tātad saskaņā ar Civilprocesa likumu pārvaldnieks varēs vērsties tiesā ar lūgumu nodrošināt viņam piekļuvi dzīvojamās mājas komunikācijām, kas atrodas konkrētā dzīvokļa īpašumā. Dzīvokļu īpašniekiem, kuri nenodrošina piekļuvi īpašumiem, jārēķinās, ka viņu dzīvokļa durvis var tikt atlauztas, lai veiktu remontdarbus.

Vairāk info: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/jauns-regulejums-laus-uzlauzt-dzivokla-durvis-remondarbu-veiksanai.a400546/