Ēku pārvaldīšana un apsaimniekošana

"LIEPU namsaimnieks" sniedz pilnu pakalpojumu klāstu daudzdzīvokļu māju, valsts iestāžu un komercobjektu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Mēs aktīvi sekojam izmaiņām nozarē un nodrošinām efektīvus risinājumus, piedāvājot optimālākās metodes pārvaldīšanā.

Vispieprasītākā sadarbības forma ir abonēšanas pakalpojums, kas nozīmē fiksētu mēneša maksu par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Šāda sadarbība ļauj nepārtraukti veiksmīgi nodrošināt ēkas tehnisko un finanšu pārvaldību, tekošo un kapitālo remontdarbu veikšanu.

Mēs piedāvājam pilnu tehnisku un finanšu daudzdzīvokļu, denacionalizētu māju, valsts iestāžu un komerciālo objektu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu:

kalk-bw
 • Teritorijas labiekārtošana
 • Ēkas pieguļošā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitārā kopšana
 • Logu un fasāžu mazgāšana
 • Deratizācija un dezinsekcija
 • Visu inženiersistēmu, tai skaitā apkures sistēma, ūdens un kanalizācijas sistēma, elektroapgāde, diennakts avārijas apkalpošana
 • Mājas konstrukciju, inženiersistēmu un aprīkojumu apkalpošana, kā arī to remonts
 • Remontdarbu plānu sastādīšana un remontdarbu tāmju analīze
 • Remontdarbu organizācija un kontrole
 • Finanšu uzskaites organizācija
 • Ikmēneša iedzīvotāju rēķinu sagatavošana
 • Norēķinu administrēšana ar pakalpojumu sniedzējiem
 • Ēku lietas vešana
 • Juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
 • Parādu par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem piedziņa, tai skaitā klientu pārstāvība tiesu iestādēs
 • Īpašnieku kopsapulču organizēšana un rīkošana
 • Ikgadēju ieņēmumu-izdevumu tāmju sastādīšana (budžets)
 • Ikgadēja detalizēta atskaite iedzīvotājiem par naudas līdzekļu plūsmu
 • Īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas organizēšana
 • Atkarībā no klienta darbības specifikas, katrā gadījumā tiek izstrādāts īpašs veicamo darbu plāns.
par_mums