Skolas iela  4, Nīca

Sporta centra būvniecība/būvdarbu vadīšana