ĒKU PĀRVALDĪŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA

Sniedzam pilnu pakalpojumu klāstu gan daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, gan valsts iestāžu un komercobjektu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Aktīvi sekojam izmaiņām nozarē un nodrošinām efektīvus risinājumus, piedāvājot optimālākās metodes pārvaldīšanā.

Optimālākā sadarbības forma ir abonēšanas pakalpojums, kas nozīmē fiksētu mēneša maksu par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Šāda sadarbība ļauj nepārtraukti veiksmīgi nodrošināt ēkas tehnisko un finanšu pārvaldību, tekošo un kapitālo remontdarbu veikšanu.

Mēs piedāvājam pilnu objektu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu:

 • teritorijas labiekārtošana;
 • ēkas pieguļošā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitārā kopšana;
 • logu un fasāžu mazgāšana;
 • deratizācija un dezinsekcija;
 • visu inženiersistēmu, tai skaitā apkures sistēma, ūdens un kanalizācijas sistēma, elektroapgāde, diennakts avārijas apkalpošana;
 • mājas konstrukciju, inženiersistēmu un aprīkojumu apkalpošana, kā arī to remonts;
 • remontdarbu plānu sastādīšana; remontdarbu organizācija un kontrole;
 • finanšu uzskaites organizācija;
 • ikmēneša iedzīvotāju rēķinu sagatavošana;
 • norēķinu administrēšana ar pakalpojumu sniedzējiem;
 • ēku lietas vešana;
 • īpašnieku kopsapulču organizēšana un rīkošana;
 • detalizēta atskaite iedzīvotājiem par naudas līdzekļu plūsmu;
 • īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas organizēšana.
Projektu vadiba