JURIDISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA

Nodrošinām, lai mūsu klienti saņemtu profesionālu juridisko palīdzību ar apsaimniekošanu saistītu jautājumu risināšanā:

  • juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • parādu par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem piedziņa, tai skaitā klientu pārstāvība tiesu iestādēs;
  • konsultācijas;
  • sadarbība ar apdrošināšanas kompānijām, lai pārstāvētu klienta intereses.
Parvaldisana