LĪDZFINANSĒJUMA PIESAISTE 

Rūpējamies par to, lai dzīvojamā māja vai komercobjekts saņemtu visu aktuālo informāciju par iespēju piedalīties dažādos konkursos un tā rezultātā saņemtu līdzfinansējumu gan ES un KKF, gan pašvaldības projektos:

  • renovācijai no ALTUM;
  • vēsturisko ēku atjaunošanai no KKF;
  • iekšpagalmu labiekārtošanai no Liepājas pašvaldības;
  • atkritumu novietņu izveidei no Liepājas pašvaldības.

Apsaimniekotājs nodrošina komunikāciju ar bankām, lai nepieciešamības gadījumā klients saņemtu kredītlīdzekļus iecerēto projektu realizācijai.

Buvju tehniska apsekosana