PROJEKTU VADĪBA

Profesionāla projektu (būvniecības, renovācijas, labiekārtošanas u.c.) koordinēšana var samazināt darbu termiņus un izmaksas, kā arī vienkāršot darbu procesu.

Projektu vadība ietver sevī procesu, kad apsaimniekotājs uzņemas procesa vadības jautājumus:

  • iepirkumu organizēšana;
  • izmaksu vadība;
  • finanšu plūsmas atskaite;
  • līgumu administrēšana;
  • būvdarbu kalendāra grafika kontrole.

Uzņēmuma komandai ir ilggadēja pieredze sarežģītu būvniecības projektu vadībā. Iepriekšējos darbības gados uzkrātā pieredze un plašais sertificēto speciālistu klāsts ļauj realizēt būvniecības projektus, sākot no ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Profesionāli un atbildīgi veicot uzticētā projekta vadību, ir iespējams samazināt ne vien projekta izmaksas, bet arī piedāvāt iespējami īsu projekta realizācijas periodu, nezaudējot būvdarbu kvalitāti.

Buvdarbu vadisana