Kā vislabāk sagatavoties jaunajai apkures sezonai?

Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, īr īstais laiks piedomāt pie tā, lai jaunais apkures periods būtu ar iespējami zemākām izmaksām.

Protams, visefektīvāk ir siltināt ēkas norobežojošās konstrukcijas, patēriņu samazinot par aptuveni 50 %, bet, ja process vēl nav uzsākts, tad tas būs jādara nākamajā gadā. Šogad vajadzētu piedomāt pie citiem aspektiem.

Regulējama apkures sistēma

Ēkas ir dažādas un apkures sistēmas tāpat, bet būtiski ir tas, vai katrs iedzīvotājs var regulēt temperatūru savā dzīvoklī jeb mājā un katrā istabā atbilstoši tās pielietojumam. Piemēram, ja ēkā ir vecā viencauruļu apkures sistēma, tad ir jādomā par to, ka pirms radiatora var pievienot apvedcauruli, kas nodrošinās cirkulāciju arī gadījumā, ja radiatora termogalva būs aizvērta. Nekādā gadījumā nedrīkst uz šādas apkures sistēmas uzstādīt termogalvas bez apvedcaurulēm, jo cirkulācija tiks vienkārši apstādināta un auksti būs arī augšējo un apakšējo stāvu radiatori. Protams, ka šādu apvedcauruļu ierīkošanu ir jāveic visai mājai un to jāorganizē mājas apsaimniekotājam

Siltumenerģijas patēriņa uzskaite

Vislielākās priekšrocības ir horizontālajai apkurei un individuālajiem siltuma skaitītājiem, bet ja tāda mājās nav ierīkota, tad jādomā par alokatoru uzstādīšanu un patērētā siltuma proporcionālu sadalīšanu pa dzīvokļiem atkarībā no patēriņa. Šeit gan jāņem vērā, ka dzīvokļu īpašniekiem vajadzēs vienoties arī par siltuma maksas sadalīšanu divās daļās – pastāvīgo maksu, atkarībā no dzīvokļa platības, un mainīgo daļu, atkarībā no patēriņa. Tas vajadzīgs, lai līdzsvarotu maksu par siltumu ēkas ārējos un iekšējos dzīvokļos.

Pareiza telpu vēdināšana

Ja telpās nav mehāniskās ventilācijas ar siltuma atgūšanu, ļoti būtiska ir pareiza telpu vēdināšana. Vēdināšanas mērķis ir ātri apmainīt telpā gaisu, nevis telpu atdzesēt ar vēdināšanu, kas ir izplatītākā kļūda un maksā dārgi, jo dārgais siltums vienkārši izplūst ārā pa logu 100% apmērā.

Atverot vismaz divus logus (vēlams pretējās pusēs), tiek izraisīts īslaicīgs (atkarībā no vēja ātruma, apmēram 5 min.) caurvējš, gaiss telpā tiek apmainīts, bet temperatūra nosvārstās ļoti nedaudz, jo visas virsmas telpā atstaro uzkrāto siltumu. Šādi gaisu var mainīt vairākas reizes dienā un tas būs ekonomiski pareizi.

Uzmanība jāpievērš arī dzīvokļa vai mājas blīvumam – jāmeklē vai aukstais gaiss kaut kur neiekļūs nekontrolēti, jo tas atkal paaugstina izmaksas.

Informācija no: https://www.liepaja.lv/apkures-sezona/