Aizputes pirts pārtaps par ”LIEPU atpūtas kompleksu”

Apsaimniekošanas uzņēmums SIA ”O.A.G. Projekti” izsolē uz 10 gadiem ieguvusi nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Katoļu ielā 3, Aizputē.

Sabiedriskā pirts Aizputē pastāv jau vairāk nekā 20 gadus un ir viena no retajām valstī, kas joprojām darbojas. Lai gan pakalpojumi ir pieprasīti, pirts tarifi, neraugoties uz pieaugošajām izmaksām, jau vairākus gadus, ņemot vērā iedzīvotāju zemo maksātspēju, palikuši nemainīgi.

Pirts tika izsolīta publiskā izsolē, jo pašvaldībai pēdējos gados tā nesa zaudējumus, un novada vadība izlēma riskēt un nodod pirts pakalpojumus apsaimniekošanā juridiskai personai.

SIA ”O.A.G. Projekti” plāno ēku un teritoriju ap to pārveidot par ”LIEPU atpūtas kompleksu” ar redzējumu, kā ieekonomēt pašvaldības zaudējumus un attīstīt Atpūtas kompleksa pakalpojumus nākotnē, piesaistot Aizputē vairāk tūristu, lai naktsmītnes Aizputē būtu piepildītākas. Uzņēmums objektā plāno attīstīt pirts, atpūtas un tūrisma pakalpojumus gan Aizputes novada iedzīvotājiem, gan novada viesiem, tiklīdz beigsies COVID-19 aizliegumi. Ir plānots gan modernizēt iekštelpas, gan labiekārtot apkārtni, padarot šo vietu pievilcīgāku klientiem un arī pašiem aizputniekiem.

Pakalpojumi joprojām būs pieejami Aizputes novada sociāli maznodrošinātām personām, kuras iepriekš aktīvi izmantoja pirts pakalpojumus. Komplekss turpinās piedāvāt vannas un dušas pakalpojumus, kā ari veļas mazgāšanas pakalpojumus.

SIA ”O.A.G. Projekti” vadība plāno sadarboties ar Aizputes novada pašvaldību, lai piedāvātu risināt šīs ēkas un, iespējams, arī citu ēku apsaimniekošanas un labiekārtošanas jautājumus.

Uzņēmuma vadība uzsver, ka SIA ”O.A.G. Projekti” mārketinga komandai šis būs pieredzes bagāts izaicinājums ārpus Liepājas.