Sākusies pieteikšanās ALTUM privātmāju energoefektivitātēs paaugstināšanas programmā

No šā gada 27.maija sākusies pieteikumu pieņemšana ALTUM jaunajā atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Atbalsts tiks sniegts garantiju, tehniskās palīdzības un grantu veidā, uz kuriem var pieteikties gan atsevišķi, gan kopā. ALTUM atbalstu var izmantot tikai tādiem pasākumiem, kas rezultēsies energoefektivitātes ietaupījumā.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Vitenbergs: “Pieprasījums pēc atbalsta instrumentiem mājokļu jautājumu uzlabošanā rāda uz nepieciešamību pievērst daudz lielāku vērību tieši šo jautājumu sakārtošanai un strādāt gan pie esošo programmu uzlabojumiem, gan pie jauniem, papildinošiem instrumentiem. Viens no šādiem jauninājumiem ir atbalsts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai privātmāju īpašniekiem, kuriem līdz šim šāds atbalsts netika sniegts. Latvijā 35 % cilvēku dzīvo privātmājās, taču nav pieejama statistika par to, cik daudz un kāda veida ēku atjaunošanas darbus veic tieši privātmāju segmentā. Dati par siltumenerģijas patēriņu privātmāju sektorā rāda, ka šīs mājas ir ievērojami mazāk efektīvas nekā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tāpēc šis ir nākamais būtiskais solis dzīvojamā fonda sakārtošanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Jāpiebilst, ka šodien tiek palaists programmas pilotprojekts, lai to notestētu, pirms plānojam šādu programmu vairāku desmitu miljonu eiro apmērā. Tāpēc, lai veicinātu finanšu pieejamību energoefektivitātes pasākumu īstenošanai savos īpašumos, īpašas priekšrocības programmas pirmajā uzsaukumā būs daudzbērnu ģimenēm un nekustamo īpašumu īpašniekiem attālākos Latvijas reģionos.”

ALTUM valdes locekle Inese Zīle: “Līdz šim esam veiksmīgi īstenojuši energoefektivitātes uzlabošanas programmu daudzdzīvokļu mājām, un priecājamies spert nākamo soli, piedāvājot atbalsta instrumentu arī privātmāju īpašniekiem. Jau pirms programmas atklāšanas redzam privātmāju īpašnieku ļoti lielu interesi par jauno programmu, kas pirmo reizi piedāvā arī valsts dāvinājumu – grantu līdz 5000 eiro un finansējumu tehniskajam atbalstam līdz 1000 eiro apmērā vienam projektam. Prognozējam, ka ar šai programmai paredzēto 1,46 miljonu eiro valsts finansējumu grantus un tehnisko atbalstu varēs saņemt aptuveni 250 privātmāju īpašnieki. Kopumā plānojam pieņemt aptuveni 400 pieteikumus, kas iesniegšanas rindas kārībā varēs pretendēt uz finansējuma saņemšanu. Būtiski ņemt vērā, ka ALTUM atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas un visu remontdarbu veikšanas, iegūstot energosertifikātu, kas apliecina kritēriju izpildi. Programmā būs iespējams izmantot atsevišķi tikai garantiju bankas aizdevumam, un tai varēs pieteikties arī atsevišķi.”

Garantija paredzēta, ja nepieciešams papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, un tā var būt 30 % no aizdevuma summas, bet nepārsniedzot 20 000 eiro. Uz atbalstu garantijas veidā var pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, un kura atbilst viena dzīvokļa mājas klasei saskaņā ar būvju klasifikāciju.

Programma paredz arī grantu līdz 5000 eiro, kas ir vienreizējs maksājums par privātmājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu un siltumenerģijas patēriņa samazināšanu par 20 %. Atbalstu līdz 1000 eiro apmērā var saņemt arī par tehnisko palīdzību privātmājas energoefektivitātes pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv.

Plašāka informācija pieejama ALTUM mājaslapā: https://www.altum.lv/lv/jaunumi/sakas-pieteiksanas-altum-privatmaju-energoefektivitates-paaugstinasanas-programma .