Iedzīvotāji var pieteikties līdzfinansējumam atkritumu sētiņu izveidei

Lai sniegtu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem atbalstu jaunu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei, kā arī uzlabotu vides kvalitāti pilsētas mikrorajonos un veicinātu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu, Liepājas pilsētas pašvaldība 2021.gada 29.aprīlī izsludinājusi pieteikšanos līdzfinansējuma programmai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji projektu konkursā var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu jeb atkritumu sētiņu izveidei 50% apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk par 800 eiro.

2021.gada pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti 3200 eiro.

Projektu pieteikumus līdz 2.augustam var iesniegt klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, atstājot tos foajē izvietotajā pastkastītē, vai nosūtīt pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centram, Rožu ielā 6, Liepājā.

Konsultācijas par konkursa nosacījumiem var saņemt Nekustamā īpašuma pārvaldē, rakstot uz e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv, vai zvanot pa tālruni: 63 404 717 vai 29 407 687.

Plašāku informāciju par nepieciešamo dokumentāciju var skatīt Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā sadaļā “Projektu līdzfinansējuma konkursi”.