Apstiprināta jauna atbalsta programma daudzdzīvokļu ēku remontiem un apkārt esošās teritorijas labiekārtošanai

Ministru kabinets otrdien, šā gada 6.jūlijā, atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto aizdevuma programmu daudzdzīvokļu ēku remontiem un apkārt esošās teritorijas labiekārtošanai.

Atbalsta programmas kopējais finansējums aizdevumu izsniegšanai un zaudējumu segšanai ir 31 miljons eiro.

EM informēja, ka programmas ietvaros iedzīvotājiem būs pieejams valsts aizdevums būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanas darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, tostarp mājām, kas atrodas mazāk attīstītos reģionos, nelielās pilsētās vai ciematos, vai tām, kas citu iemeslu dēļ neatbilst banku kreditēšanas politikai.

Aizdevums tiks piešķirts būvdarbiem daudzdzīvokļu mājas norobežojošajās konstrukcijās, piemēram, ārsienām un logiem, un koplietošanas telpās, tostarp liftu modernizācijai vai nomaiņai; daudzdzīvokļu māju visa veida inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; teritorijas labiekārtošanai; daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas neattiecināmo izmaksu finansēšanai; kā arī projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Plānots, ka pieteikumus atbalsta saņemšanai iedzīvotāji varēs sākt iesniegt tuvāko divu mēnešu laikā.

Maksimālais aizdevuma apmērs par vienu daudzdzīvokļu māju ir 400 000 eiro, vienlaikus nepārsniedzot 120 eiro uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Vairāk info: https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprina-jaunu-atbalsta-programmu-daudzdzivoklu-eku-remontiem-un-apkart-esosas-teritorijas-labiekartosanai