Kas jāņem vērā, uzsākot mājokļa renovēšanu

Mājokļa renovācija ir apjomīgs finansiāls ieguldījums, kas ļauj novērst īpašuma nepilnības vai uzlabot tā izskatu un kopējo tehnisko stāvokli, tostarp palielināt vērtību un ilgtspēju.

Lai atvieglotu renovācijas procesu, svarīgi visu rūpīgi saplānot vēl pirms remontdarbu uzsākšanas. Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams skaidri nodefinēt, kāds ir to mērķis. Vai paredzēts tikai uzlabot īpašuma vizuālo tēlu, vai arī tiks veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi?

Pat tad, ja galvenais mērķis ir tikai vizuālā koptēla uzlabošana, var gadīties, ka remontdarbu laikā atklājas kādas problēmas mājas konstrukcijā, kuras ir nepieciešams novērst.

Ja galvenais būvdarbu mērķis ir energoefektivitātes uzlabošana, tad ieteicams izmantot sertificētu speciālistu pakalpojumus, lai noteiktu mājas pašreizējo stāvokli un sagatavotu veicamo darbu plānu. Jo, veicot mērījumus, ir iespējams noteikt mājas lielākos siltuma zudumus un izveidot plānu to novēršanai.

Jo apjomīgāki un laikietilpīgāki remontdarbi paredzēti, jo lielāka iespējamība, ka ieplānotie finanšu līdzekļi būs par mazu, lai iecerēto īstenotu. Tādēļ katrā tāmē nepieciešams iekļaut pozīciju par neparedzētajiem izdevumiem būvniecības laikā. Svarīgi padomāt par plānu B, ja gadījumā remontdarbu laikā atklājas defekti, par kuriem iepriekš nebija zināms.

Un noteikti jāatceras, ka nopietnus remontdarbus nepieciešams saskaņot ar Būvvaldi. Šāda veida informāciju nepieciešams noskaidrot pirms remontdarbu uzsākšanas.