Kas jāsaskaņo ar kaimiņiem par saviem būvdarbiem?

Aiz sienas caurām dienām būkšķinās, urbj, dārdinās un klaudzina. Viņpus žoga ierodas traktors un rok bedri. Kas notiek? Visjaukāk būtu, ja kaimiņš kaimiņam to pastāstītu pats. Citkārt gadās nepatīkami pārsteigumi un kāds ar savu rosību pārkāpj pat likuma robežu. Liepājas būvvaldes juriste Dace Riekstiņa skaidro – kas jāsaskaņo ar kaimiņiem par saviem būvdarbiem.

Vairāk: https://www.liepajniekiem.lv/padomi/kas-jasaskano-ar-kaiminiem-par-saviem-buvdarbiem/