Lēmumu pieņemšanai nepieciešams mazāks dzīvokļu īpašnieku skaits

Ar 2021.gada 3.februāri ir stājušies spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. Un ar šiem grozījumiem samazināts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai nepieciešamo balsu vairākums.

Grozījumi izstrādāti ar mērķi, lai atvieglotu ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšanas procesu, tajā skaitā, lai veicinātu lēmumu pieņemšanu par dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu, elektromobilitātes un vides pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti.

Iepriekš atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 7.daļai, lai pieņemtu lēmumu par šā likuma 16.panta 2.daļas 2.1 un 4.punktā minētajiem jautājumiem, nepieciešams, lai “PAR” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas (2/3) no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Lai novērstu tiesiskā regulējuma piemērošanas problēmas un aizsargātu sabiedrības intereses, tiek paredzēts, ka arī minētie lēmumi būs pieņemti, ja “PAR” nobalsos dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi (vismaz 51%) no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Iepriekš atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 7.1 daļu, lai pieņemtu lēmumu par šā likuma 16.panta otrās daļas 2.punktā minētajiem jautājumiem, nepieciešams, lai “PAR” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas (3/4) no visiem dzīvokļu īpašumiem. (Tie ir lēmumi par kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā, tajā skaitā lēmumi par kopīpašumā ietilpstošā mājai piesaistītā zemesgabala lietošanas kārtību.)

Šobrīd ir noteikts izņēmumus, ka ar mazāku balsu vairākumu, proti, ja “PAR” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi (vismaz 51%) no visiem dzīvokļu īpašumiem, varēs tikt pieņemti lēmumi par kopīpašumā ietilpstošā mājai piesaistītā zemesgabala izmantošanu dzīvokļu īpašnieku starpā konkrētiem mērķiem – autostāvvietas izveidei personām ar invaliditāti vai autostāvvietas izveidei elektromobiļiem, ja vienlaikus tiek izveidots elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkts.