Liepājas pašvaldība informē, kur iedzīvotāji bez maksas var nogādāt sašķirotus atkritumus

Pēc ziemas sezonas, iestājoties siltākam laikam un tuvojoties Lielajai Talkai, pašvaldība aicina iedzīvotājus sakopt savas teritorijas un parūpēties, lai kopējais pilsētas izskats veidotu pozitīvu priekšstatu gan pašiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Lielā Talka šogad 24.aprīlī norisināsies, talkojot individuāli jeb SOLO. Drošības apsvērumu dēļ pašvaldība šogad Lielās Talkas maisus nodrošinās tikai tiem iedzīvotājiem, kuri plāno sakopt pašvaldības publiskās teritorijas un būs tās iepriekš pieteikuši Lielās Talkas mājaslapā vai pašvaldības Vides nodaļā, zvanot pa tālruni 63 404 745 vai rakstot uz e-pastu: diana.stendzeniece@liepaja.lv.

Sakopjot savas teritorijas un zemesgabalus, iedzīvotāji aicināti būt atbildīgiem un talkot individuāli, pašiem parūpējoties par pareizu atkritumu nodošanu, nogādājot tos sadzīves atkritumu poligonā vai atkritumu šķirošanas laukumos.

Liepājā un tās apkārtnē ir trīs atkritumu šķirošanas laukumi, kur privātpersonas bez maksas var aizvest savus sašķirotos atkritumus. Pirms šķiroto atkritumu nodošanas aicinām izpētīt, kurus atkritumu veidus pieņem katrs šķirošanas laukums, jo nosacījumi var atšķirties. Pieejamie atkritumu šķirošanas laukumi ir Ezermalas ielā 11, SIA “Eko Kurzeme” teritorijā, Kapsēdes ielā 3F, SIA “Vides pakalpojumu grupa” teritorijā, un atkritumu poligonā “Ķīvītes”, Grobiņas novadā.

Atkritumu šķirošanas laukumos bez maksas var nodot kartonu, papīru, dzērienu plastmasas (PET) pudeles, plastmasu, pudeles un burkas, metāla izstrādājumus, nolietotās elektroiekārtas, baterijas un akumulatorus, dienasgaismas un ekonomiskās spuldzes, eļļas un eļļas filtrus, zaļos jeb dārzu un parku atkritumus, savukārt apģērbus un apavus maisā tilpumā līdz 100 litriem pieņem tikai atkritumu poligonā “Ķīvītes”.

Veicinot atkritumu šķirošanu un dažādu materiālu nonākšanu otrreizējā pārstrādē, SIA “Eko Kurzeme” Liepājā piedāvā arī nolietotās elektrotehnikas savākšanu no mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Pakalpojums tiek nodrošināts bezkontakta veidā un tam aicināts pieteikties ikviens interesents – gan fiziskas, gan juridiskas personas. Pieteikto elektroiekārtu izvešana Liepājā bez maksas tiek organizēta katru ceturtdienu. Par konkrētu izvešanas datuma pakalpojuma saņēmējs tiek informēts pēc pieteikuma saņemšanas. Iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot neierobežotu apjomu tehnikas, sākot no 40 kg iekārtu kopējā svara.

Liepājas pašvaldība atgādina, ka kopējos sadzīves atkritumos ir aizliegts izmest lielgabarīta atkritumus (dīvānus, skapjus, paklājus, elektroiekārtas, u.c.), kā arī būvniecības atkritumus. Par šādu atkritumu izvešanu ir jāsazinās ar atkritumu apsaimniekotāju un jāvienojas par lielgabarīta atkritumu izvešanu saskaņā ar cenrādi.

Plašāka informācija par visa veida atkritumu apsaimniekošanu pieejama SIA “Eko Kurzeme” mājas lapā https://www.ekokurzeme.lv/…/atkritumu-skirosanas-laukums/ un “Vides pakalpojumu grupa” https://vpgrupa.lv/ .