No Liepājas deviņi pretendenti privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai pēc valsts atbalsta programmas

Attīstības finanšu institūcijas “Altum” valsts atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai mēneša laikā saņemti 390 privātmāju īpašnieku pieteikumi. Lielās intereses dēļ īsā laikā sasniegts valsts finansējuma limits, tāpēc pieteikumi vairs netiek pieņemti, informē “Altum” pārstāve Arnita Beinaroviča.
Šajā pilotprogrammā grantiem un tehniskajam atbalstam kopumā no valsts paredzēti 1,46 miljoni eiro, kas ļaus realizēt 240 māju energoefektivitātes projektus. Šobrīd no iesniegtajiem pieteikumiem ir apstiprināti 192, noraidīti – 29.
Visvairāk pieteikumu saņemti no Jelgavas (28), Valmieras (14), Siguldas (11), Liepājas (9) un Ventspils (9). No Rīgas un Pierīgas reģioniem iesniegti 132 pieteikumi. 147 pieteicēji norādījuši, ka atbilst daudzbērnu ģimenes statusam.
Pieteikumus, kuri atbildīs kritērijiem, bet kuriem finansējuma šobrīd nepietiek, iekļaus “gaidīšanas sarakstā”. Ja kādu no apstiprinātajiem projektiem neīstenos, iespēju dos nākamajam pieteikumam.
“Altum” atbalstu izmaksās tikai pēc projekta īstenošanas un pēc dzīvojamās mājas pagaidu energosertifikāta iegūšanas, kas apliecinās arī privātmāju energoefektivitātes programmas divu kritēriju izpildi: dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu un siltumenerģijas patēriņa samazinājumu apkurei par vismaz 20%.

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/no-liepajas-devini-pretendenti-privatmaju-energoefektivitates-paaugstinasanai-pec-valsts-atbalsta-pr/