8 pārsteidzošas situācijas, kurās mājokļa apdrošināšana sedz radušos zaudējumus

Cilvēki visbiežāk apdrošina mājokli, domājot par tādiem riskiem kā uguns postījumi, plūdi vai zādzības. Taču nereti mājokļa apdrošināšana (tās līgumā iekļaujot arī iedzīves un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu) kalpo kā palīgs pat visneparedzētākajās situācijās. Lūk, dažas no tām!

1.Slēdzenes nomaiņa atslēgu nozaudēšanas gadījumā. Atgriežoties mājās no slēpošanas izbrauciena vai veikala, konstatējat, ka kabatā nav mājas atslēgu? Kaimiņu bērni pajokojoties slēdzenē sasprauda sērkociņus? Arī šādos gadījumos mājokļa apdrošināšana atlīdzinās slēdzenes nomaiņas izmaksas.

2.Netīši, paša vai pārējo mājinieku radīti zaudējumi. Sniedzāties pēc trauka virtuves skapja augšējā plauktā, bet tas izslīd no rokām un sasit plīts virsmu? Bērns rotaļājoties trāpa pa mājas logu ar bumbu un sasit to? Visu risku mājokļa apdrošināšana segs zaudējumus arī šādos gadījumos.

3.Saules paneļi. Esat uz jumta uzstādījis dārgus saules paneļus un uztraucaties, piemēram, par vēja radītiem bojājumiem? Neuztraucieties! Arī šos zaudējumus sedz mājokļa apdrošināšana.

4.Iekārtas bojājums elektrotīkla sprieguma svārstību dēļ. Negaiss rada sprieguma svārstības mājā vai elektrotīkla pārslodzes dēļ rodas īssavienojums. Dažas sadzīves ierīces to neizturēja? Apdrošināšanas gadījumā, kas skar mājokļa iedzīvi, apdrošinātājs atlīdzinās izmaksas par mantas remonta izdevumiem vai, ja tas nebūs iespējams, atlīdzinās jaunas, līdzvērtīgas preces iegādes vērtību.

5.Izdevumi par pagaidu mājokļa īri. Nopietnu bojājumu, piemēram, ugunsnelaimes vai cauruļvadu radītas appludināšanas dēļ, mājokļa atjaunošana var aizņemt ne tikai vairākas nedēļas, bet pat mēnešus. Ja šis ir vienīgais ģimenes mājoklis, tad svarīgs kļūst jautājums – kur palikt remontdarbu laikā? Ja mājās noticis apdrošināšanās gadījums, kura dēļ tajā vairs nav iespējams dzīvot, tiek atlīdzināti izdevumi par mājoklim līdzvērtīgu pagaidu dzīvesvietas īri līdz 12 mēnešiem, kā arī pārcelšanās izdevumi. Ja mājoklis tiek izīrēts, tad tiek atlīdzināti īres ienākumu zaudēšana līdz mājokļa atjaunošanas brīdim.

6.Personīgās mantas, kuras paņemtas līdzi, dodaties ārpus mājas Latvijas teritorijā. Iedomājies, ka brauc uz veikalu ar velosipēdu vai bērnu ratiņiem, pareizi tos pieslēdz, bet tie tik un tā tiek nozagti. Arī šajā gadījumā apdrošināšana atlīdzinās zaudējumus.

7.Mājas mīlulis ir nodarījis kaitējumu trešajām personām. Ja suns izbēg no mājokļa un sakož kādu garāmgājēju vai kaķis sagrauž ciemiņa dārgos apavus, persona, kuras mantai vai veselībai radīti bojājumi vai kaitējums, varēs saņemt atlīdzību par radītajiem zaudējumiem. Taču, ja mīlulis sagrauzīs tavas mīļākās kurpes, tad gan – šis gadījums būs jāatrisina pašiem.

8.Īpašuma un personīgais kaitējums, ko nejauši nodari citai personai. Ja slēpošanas trasē saskrienies ar citu slēpotāju, kurš gūst traumu, vai kāds cits ģimenes loceklis netīši bojā trešās personas īpašumu vai mantu, apdrošināšanas atlīdzība palīdzēs mazināt zaudējumus.

Šie ir tikai daži no piemēriem, kur mājokļa apdrošināšanas atlīdzība var palīdzēt negaidītās situācijās. Pilnīgu priekšstatu par mājokļa apdrošināšanā iekļauto iegūsi, iepazīstoties ar līguma noteikumiem, kurā ne tikai aprakstīts, kādi riski apdrošināti, bet arī citas būtiskas līguma sastāvdaļas, piemēram, apdrošināšanas izņēmumi vai kādos gadījumos no apdrošināšanas atlīdzības tiek atrēķināts pašrisks. Parūpējies par savu, ģimenes vai īrēto mājokli, ja neesi to vēl izdarījis.

Avots: https://blog.swedbank.lv/maja/apdrosinasanas-situacijas-722