Sākusies projektu iesniegšana līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu ēku siltināšanas dokumentācijas izstrādei

 Lai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām daļēji kompensētu izdevumus par projekta dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes pasākumu veikšanai, māju apsaimniekotāji, biedrības vai dzīvokļu kopības pārstāvji līdz 1. novembrim var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu. Šobrīd pieejamais līdzfinansējums 2021. gadam ir 15 000 eiro.

Līdzfinansējums tiek piešķirts līdz 50% no kopējām atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 eiro par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru.

Latvijas iedzīvotājiem energoefektivitātes programmā līdz 2021. gadam pieejams Eiropas Savienības atbalsts, lai atjaunotu savus mājokļus. AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” programmas ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz valsts atbalsta finansējumu māju siltināšanai.

Tomēr iedzīvotāji šīs programmas ietvaros nevar pretendēt uz valsts finansējumu projekta dokumentācijas sagatavošanai, kā izmaksas veidojas robežās no 5 000 līdz 7 000 eiro. Lai daļēji kompensētu šos izdevumus, šim mērķim paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.

Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju var atrast pašvaldības mājaslapā: www.liepaja.lv/energo-projekti.

Projekta pieteikums var iesniegt klātienē Liepājas pašvaldības administrācijā, atstājot tos foajē izvietotajā pastkastītē, vai nosūtīt pa pastu, adresējot Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centram, Rožu ielā 6. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Konsultācijas var saņemt:

 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa