Liepājas pašvaldības dzīvokļu īrniekiem daļēji kompensēs dzīvoklī veikto remontdarbu izmaksas

Lai turpinātu uzlabot Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamo fondu un veicinātu ieguldījumu veikšanu un īpašumu sakārtošanu, ir izstrādāti un apstiprināti jauni noteikumi par pašvaldības dzīvoklī veikto remontdarbu izmaksu kompensāciju. Noteikumi paredz īrniekiem daļēji kompensēt pašvaldības dzīvoklī veikto remontdarbu izmaksas.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem paredzēts kompensēt pašvaldības dzīvokļu īrnieku veiktos ieguldījumus dzīvojamajās telpās, kas saistīti ar logu, durvju, apkures iekārtu un grīdas pamatnes nomaiņu vai atjaunošanu, kā arī santehnikas darbiem un elektroinstalācijas maiņu.

Noteikumi paredz, ka īrnieki varēs saņemt kompensāciju 70% apmērā no remontdarbu kopējām apstiprinātajām izmaksām. Izmaksas tiks kompensētas, daļēji atbrīvojot īrnieku no īres maksas noteiktās summas apmērā.

Lai saņemtu kompensāciju, īrniekam jāiesniedz pieteikums par plānotajiem remontdarbiem, aizpildot iesnieguma formu un pievienojot Liepājas Komunālās pārvaldes saskaņotu remontdarbu veicēja nepieciešamo darbu izmaksu tāmi. Pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti iesniedzami Nekustamā īpašuma pārvaldē, Peldu ielā 5, Liepājā, vai arī elektroniski, e-pasts: nip@liepaja.lv.

Lēmumu par kompensācijas apjomu un termiņu, uz kādu īrnieks tiek atbrīvots no īres maksas peļņas daļas par pašvaldības īrnieka veiktajiem ieguldījumiem īrētajā pašvaldības dzīvojamā telpā, pieņem Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisija.

Saskaņā ar noteikumiem par Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu, kompensācija par remontdarbiem netiek piešķirta, ja īrniekam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, parāds par komunālajiem pakalpojumiem u.c. neizpildītas saistības.

Tiem pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kuri ieguldījumus pašvaldības dzīvojamā fondā veikuši laika posmā no 2020.gada 1.jūlija līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, arī ir tiesības saņemt kompensāciju, ja izpildīto remontdarbu tāme tiek saskaņota šajos noteikumos paredzētajā kārtībā un Iestādes speciālisti veiktajiem ieguldījumiem snieguši pozitīvu atzinumu.

Kopumā Liepājā ir vairāk nekā 4000 pašvaldības dzīvokļu, kas tiek izīrēti iedzīvotājiem.

Jaunie noteikumi un visa informācija par nepieciešamajiem dokumentiem pieejama tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldības dzīvokļa īrēšana – Dzīvoklī veikto remontdarbu izmaksu kompensācija.

Konsultācijas par pašvaldības dzīvokļu īrnieku veikto ieguldījumu kompensāciju var saņemt Nekustamā īpašuma pārvaldē, rakstot uz e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv, vai zvanot pa tālruni: 63 404 717 vai 29 407 687.