Pirms dzīvokļa pārdošanas jāsakārto dokumenti

Dzīvokļa īpašnieks pieņēmis lēmumu mājokli pārdot. Kā jārīkojas, lai pārdošanas process noritētu raiti? Pirmais: pārdevējam jāuzrāda Zemesgrāmatas apliecība vai nodalījuma noraksts par īpašumu, lai būtu redzams, ka nav aizliegumu vai cita veida apgrūtinājumu.

 Vēl jāuzrāda:

  • nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas dokuments;
  • inventarizācijas lieta (lai varētu pārliecināties, vai nav veiktas nelikumīgas pārbūves);
  • apsaimniekotāja (biedrības, SIA) pēdējais izrakstītais rēķins (lai pārliecinātos, vai nav maksājumu parādu);
  • pēdējie rēķini par elektrības un gāzes (ja īpašumā ir) maksājumu veikšanu, jāinformē par īpašumam esošajiem šo pakalpojumu sniedzēju pieslēgumiem, to nosacījumiem.

Jāinformē potenciālais dzīvokļa īpašuma pircējs:

  • par īpašumā deklarētajām personām (ir vai nav, kad izdeklarēsies);
  • par to, vai īpašumā ir reģistrēta kādas juridiskas personas adrese;
  • vai īpašuma sastāvā ir zemes domājamā daļa (ja nav, tad kam pieder zeme un kā tiek maksāta zemes noma);
  • kas veic daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu, vai ir ņemti kredīti mājas uzturēšanai, renovācijai vai citiem darbiem (ja ir ņemti, tad kādi ir ikmēneša kredīta maksājumi).

Jāvienojas ar pircēju ne vien par pārdošanas cenu, bet arī par īpašuma atbrīvošanas nosacījumiem (termiņš, bez deklarētām personām u.c.).

Kad minētais paveikts, jāparaksta pieņemšanas/nodošanas akts (PN akts), kurā tiek fiksēti skaitītāju (ūdens, elektrības u.c.) rādījumi un dzīvokļa īpašuma stāvoklis uz nodošanas dienu.

Tad var doties pie notāra apspriest pirkuma līguma nosacījumus.