Personām ar kustību traucējumiem būs iespēja bez rakstiskas kaimiņu piekrišanas veikt pārbūves, lai nodrošinātu vides pieejamību

Saeima otrdien, šā gada 6.jūlijā, galīgajā lasījumā lēma atbalstīt grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, paredzot tiesības dzīvokļu īpašniekiem bez saskaņošanas veikt pārbūvi kopīpašuma daļās, lai nodrošinātu vides pieejamību.

Pieņemtie grozījumi paredz dzīvokļa īpašniekam tiesības bez saskaņošanas ar citiem dzīvokļu īpašniekiem, ievērojot būvniecības jomas normatīvo aktu prasības, veikt pārbūvi attiecībā uz kopīpašumā esošām daļām, lai nodrošinātu vides pieejamību.

Tas būtu pieļaujams gadījumos, ja nepieciešams uzstādīt pacēlāju mājas kāpņu telpā, labiekārtotu laukumu vai tā daļu, vai piebraucamo ceļu, kas atrodas uz kopīpašumā esoša zemesgabala, atjaunošanai. Tāpat likums ļaus bez saskaņošanas veikt pārbūvi pandusa izbūvei, ja dzīvokļa īpašumam ir atsevišķa ieeja, kā arī citos gadījumos, ja ir nepieciešams nodrošināt vides pieejamības prasības.

Vairāk info: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/bez-saskanojuma-vares-veikt-parbuvi-vides-pieejamibas-nodrosinas.a146341/