LIEPĀJAS ŪDENS tarifa maiņa

Ūdensapgāde   0,81 EUR/m(bez pievienotās vērtības nodokļa)

Kanalizācija       1,05 EUR/m(bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 43. Tarifi stājas spēkā 2022. gada 1.aprīlī.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem piemēro pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 16. decembra lēmums Nr. 142. “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.